Les programma

Hier vind u de dansen en dansbladen die langs komen tijdens de les, de volgorde kan afwijken.

Wanneer u op de dans naam klikt opent er een nieuw venster met het dansblad.

Het kan voor komen dat een dansblad nog niet op de site staat. 

 

Groep 1 Groep 2 Groep 3
Amsterdam moon The bug Fly high
Blue note Louisiana hot sauce Strip it down

The bomp

Corn don`t grow We love country
Wheels and roses Jamaica mistaka No man`s land
Lonely drum Empty Dreams The older i get
Big blue tree Dixie girl West live rose
Drinking problem We`ve got time  
Country walking God blessed teas  
Over the moon Never ending love  
Country race All shook up  
Canadian stomp Tell the world  
Bucket list    
     
     
     
     
     
     
     
     

De mogelijkheid kan zich voor doen dat er een andere dansblad staat dan die er wordt uitgelest.

Deze aanpassingen kunnen alleen de leraressen doorgeven.